O nama

Wasserkraft d.o.o. je firma koja je u Bosni i Hercegovini osnovana početkom 2016. godine, a nastala je kao ideja o zajedničkom djelovanju dvije porodične italijanske firme. S ciljem proširivanja sopstvenih vidika kao i prenošenju iskustava firme Eco Power, Studio Vallarino i Idroedil iz Đenove odlučile su da zajedno osnuju novu firmu i započnu ulaganje u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Eco Power i Studio Vallarino su firme koje se dugi niz godina bave projektovanjem i izgradnjom hidroelektrana, dok se firma Idroedil bavi izvođenjem građevinskih radova niskogradnje i visokogradnje. Prvi projekat nove firme koji je na neki način pilot projekat u Bosni i Hercegovini je projektovanje mini hidroelektrane protočnog tipa sa malim uticajem na životnu sredinu na rijeci Vrbas u području opštine Laktaši. MHE „Vrbas1“ instalisane snage 249 kWh ideja je osnivača firme Wasserkraft a za izradu projektne dokumentacije zadužene su licencirane kuće u BiH. Nakon što projektna dokumentacija bude završena, za izvođenje radova biće angažovane lokalne firme, dok će osnivači na osnovu svog iskustva da vrše provjere i nadzor te na taj način olakšaju izvođačima radova.

Pravno sjedište firme Wasserkraft je u Banjoj Luci, Vidovdanska bb. Firma od svog osnivanja zapošljava 1 administrativnog radnika i 1 inženjera, dok su osnivači direktori firme.